Møte og turprogram

 

Program høst 2017

Medlemsmøter:

4. september:     Ekstraordinært årsmøte og deretter medlemsmøte

2. oktober:         Ordinært medlemsmøte

6. november:     Medlemsmøte med foredrag

4. desember:      Årsavslutning. Påmelding for mat og drikke

Turer og annet:

1-3. september: Tur til Tvedalen

10. september:  Geologiens dag

 

Medlemsmøtene har vi vanligvis første mandag i måneden kl. 18:30.

Vi møtes vanligvis i FOGs lokaler i 2. etg., i nordenden av Kafé Isegranbygget på Isegran, Kråkerøy.